Kort behandling gir best effekt

Kortvarig behandling best mot ryggsmerter

Desto kortere behandling ryggpasientene fikk, desto raskere kom de tilbake i arbeid, viser en ny studie.

Nyheter

214 pasienter som hadde vært sykmeldte for ryggsmerter i mellom to og ti måneder, fikk alle en kortvarig behandling som varte mellom to og fire timer. For å utelukke bakenforliggende årsaker, gjennomgikk de først en grundig medisinsk undersøkelse av lege.

Deretter var målet at pasienten ikke skulle være redd for å bruke ryggen.

Dette budskapet ble gjentatt og bekreftet av en fysioterapeut enten samme dag eller dagen etter. Fysioterapeuten fikk pasienten til å gjøre bevegelser som han eller hun fryktet, for å vise at smerte ikke nødvendigvis er farlig, skriver forskning.no.

Pasientene ble deretter delt inn i tre grupper: Den første fikk gruppetrening tre ganger i uka over tre måneder, ledet av en fysioterapeut. Den andre fikk gruppeterapi ledet av en psykiater i like lang tid, men bare én gang per uke.

Den tredje gruppa fikk ingen ytterligere behandling utover den første, kortvarige behandlingen.

Følte seg som pasienter

- Vi var spente på om pasientene ville få en tilleggseffekt av den langvarige behandlingen i grupper. Det viste seg faktisk at den korte behandlingen hadde like god effekt, både i forhold til økt deltagelse i arbeid, funksjon, helseplager og frykt for smerter knyttet til arbeid, sier Anette Harris, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen (UiB). Hun har ledet studien, som er et samarbeid mellom UiB, Friskvernklinikken og Uni Helse.

Den korte terapien hadde klart best effekt når det gjaldt å få pasienter med muskelsmerter raskt tilbake i arbeid.

Harris tror årsaken er at de som fikk tilbud om lenger behandling gikk inn i en pasientrolle. De ble derfor mer usikre og forsiktige med å bruke ryggen. De var på vei til å bli friske, men så lenge behandlingen pågikk, følte de fortsatt at de var pasienter.

– De som fikk en kort behandling og beskjed om at det at det var bra å gå på jobb, gikk ikke inn i denne pasientrollen i samme grad. Det tror jeg er en avgjørende faktor som gjør at de kom fortere i arbeid, sier Harris.