Behandler smerter selv.

Høyt utdannede behandler smerter selv

I en spørreundersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sier 36 prosent at de har brukt medisiner mot smerter de siste to ukene. De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning. 

Nyheter

Tall fra reseptregisteret viser at smertestillende legemidler, sammen med antibiotika, er blant de mest brukte legemidlene i befolkningen. Knapt tre av ti har brukt smertestillende medisiner uten resept de siste to ukene, og vel én av ti sier at de har brukt smertestillende på resept, viser SSBs levekårsundersøkelse om helse.

Reseptfri behandling lett å ty til

Personer med utdanning fra universitet eller høyskole bruker smertestillende uten resept i noe større grad enn andre utdanningsgrupper. Dette kan kanskje ha sammenheng med at denne gruppen raskere enn andre tar tak i sine helseproblemer, og da kjøper legemidler til egenbehandling som et første skritt før de oppsøker helsetjenesten.

Smertestillende på resept til dem med minst utdanning

Det er flere i lavere utdanningsgrupper som sier at de er plaget med smerter i kroppen, og som bruker smertemedisin foreskrevet av lege. Det er også flere i denne gruppen som sier at de har brukt smertestillende daglig. Det er flere med lav utdanning som har mindre enn god helse og som bruker helsetjenestene, viser tall fra levekårsundersøkelsen. At det er langt større bruk av reseptbelagte legemidler i denne gruppen, kan være fordi de venter lenger med å gå til lege, og at de er sykere når de først kommer på legekontoret.

Les mer på ssb.no