Heidi Johansen, prosjektleder Tromsø 7
Prosjektleder for den sjuende Tromsøundersøkelsen, Heidi Johansen, tar gjerne imot mer penger over statsbudsjettet.

Håper på økte bevilgninger

Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse startet opp allerede i 1974, men måtte vente på penger over statsbudsjettet til 2016. 

Nyheter

– Det er en hyggelig anerkjennelse av Tromsøundersøkelsen fra helsemyndighetene sin side. Likevel har vi for lite penger til mye av det vi ønsker å oppnå. Våre samarbeidspartnere i Trøndelag, HUNT-undersøkelsen, mottar det dobbelte i bevilgninger sammenlignet med oss. Vi skulle gjerne kommet opp på samme nivå, sier Heidi Johansen, prosjektleder av Tromsø 7.

Mer enn 45 000 personer har deltatt i en eller flere av de sju undersøkelsene som har blitt gjennomført siden 1970-tallet. Folk stiller villig opp, det har oppstått en sterk allianse mellom befolkningen og Tromsøundersøkelsen, skriver uit.no.

– Vår store styrke ligger i omfanget av helsedata, og tidsaksen de er samlet inn gjennom. Det finnes ikke tilsvarende i verden. Dette, sammen med nærmere en million blodprøver i biobanken vår, er gull verdt for forskere verden over, sier Johansen.

Datainnsamlingen til Tromsø 7 koster 65 millioner kroner. I tillegg til de sju millionene over statsbudsjettet, kommer pengene fra Universitetet i Tromsø (UiT), Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge og ulike forskningsfond.

Søk om mer penger!

I mars i år inviterte Tromsøundersøkelsen politikere og andre gode støttespillere til et møte på UiT for å takke for støtten. Politikerne fikk også en omvisning i den nye biobanken, som ble åpnet samme dag. Her finnes mangfoldige frysere med blod, spytt og urin fra de som har deltatt i forskjellige befolkningsundersøkelser opp gjennom årene.

Behovet for jevnlige helseundersøkelser er stort, og resultatene har stor betydning for å kunne bedre folkehelsa. Tromsøundersøkelsen leverer betydelige helsedata både til helsemyndigheter og forskere, verden over.

- Det hviler et stort samfunnsansvar på oss for å sørge for at dataene kommer befolkningen til gode gjennom forebyggende tiltak og gode helsetjenester. Fra møtet med politikerne fikk vi bekreftet at vi er en viktig nasjonal ressurs. Vi ble faktisk oppfordret til å søke om mer penger fra statsbudsjettet. Dette er en tillitserklæring og viser hvilket potensiale det er i Tromsøundersøkelsen, sier Johansen.

Tromsøundersøkelsen ble startet på bakgrunn av at nordnorske menn på 1970-tallet var overrepresentert på dødsstatistikken for hjerte- og karsykdommer. Tromsøundersøkelsens mest kjente funn er at kokekaffe medvirker til høyere kolesterol, et funn som startet debatter verden over.