God treningsprogresjon senker risikoen for hjerneslag

God progresjon i treningen beskytter mot hjerneslag

Når middelaldrende kommer i bedre fysisk form, synker risikoen for hjerneslag ned på nivå med de som alltid har trent.

Nyheter

Det viser en norsk studie, presenter av doktorgradsstipendiat Erik Prestgaard ved Oslo Universitetssykehus, under verdens største kardiologiske konferanse, ESC, i Barcelona.

- Vi har sett på hva endring i fysisk form over en gitt periode betyr for risikoen for å få hjerneslag i fremtiden, sier Prestgaard til dagensmedisin.no.

Prestgaard og kollegene har gått gjennom materiale fra en studie gjennomført på 1970- og 80-tallet. 2014 friske menn deltok i studien, som pågikk helt frem til 2007.

- VI fulgte mennene i totalt 28 år, og målte fysisk form med syv års mellomrom ved bruk av ergometersykkel. I tillegg undersøkte vi variabler som blodtrykk, kolesterol og røykevaner, sier Prestgaard.

Informasjon om hjerneslag ble samlet inn fra flere hold, blant annet ved å gå gjennom journaler fra samtlige norske sykehus.

Halverte risikoen

Resultatene viser at 35 prosent av deltakerne økte sin fysiske form, mens 65 prosent reduserte sin aldersjusterte fysiske form. 177 menn, 13 prosent av deltakerne, fikk slag i løpet av oppfølgingsperioden.

– Vi fant at de som økte mest i fysisk form, uavhengig om man var i dårlig form eller i toppsjiktet da man startet, hadde halvparten så stor risiko for å få hjerneslag sammenlignet med de som tapte seg mest, sier Prestgaard.