Interkulturell kommunikasjon som tema på fagdag.

Fagdag om fysioterapi og minoritetshelse

Institutt for fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), arrangerte nylig et eget praksisseminar om interkulturell kommunikasjon for studentene.

Nyheter

- Migrasjon og helse er for lite vektlagt i utdanningene i dag. Initiativene fra HiOA er positive, men vi ønsker at temaet blir vektlagt mer, sier Warsame Ali, forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), som selv snakket om «Fordommer og diskriminering» på seminaret.

Ali ønsker at opplæring i migrasjon og helse blir en obligatorisk del av alle helseutdanninger, og at temaet kommer opp tidlig i utdanningsløpet, skriver khrono.no.

Det er første gang Institutt for fysioterapi ved HiOA arrangerer praksisseminar om interkulturell kommunikasjon. Opplegget er et insitament til å videreutvikle innhold, struktur og læringsprogresjon for tredje studieår.

Kulturell kompetanse

— I forbindelse med praksis både ved utdanningenes praksisavdelinger og ekstern praksis, møter studentene i andre og tredje studieår pasienter med annen kulturell bakgrunn, sier førstelektor Marit Fougner.

Fougner forteller at de i samarbeid med NAKMI og Primærmedisinsk Verksted (PMV) planlegger et undervisningsopplegg i kulturell kompetanse, fordelt på tre år som vil bli ivaretatt med den nye programplanen.

— Dette er et viktig kompetanseområde. Fysioterapistudentene vil møte pasienter med innvandrerbakgrunn, og studentene må kunne ivareta brukerperspektivet ut fra et kulturelt mangfold og legge til rette for brukermedvirkning. I tillegg vil ferdighetstrening i et slikt praksisfelt være et godt eksempel på Internationalization at Home (IaH) som er et satsningsområde ved HiOA, sier Fougner.