Trening med gode resultater

Aortadisseksjon: God effekt av trening etter operasjon

En ny studie viser at pasienter som har blitt operert for rift på hovedpulsåren (aortadisseksjon), har god effekt av trening. 

Nyheter

Aortadisseksjon: En rift inne i hovedpulsåren fører til at blod trenger inn i veggen i blodkaret, og medfører at de indre lagene i åreveggen løsner fra det ytre laget. Symptomene ved aortadisseksjon er plutselige, sterke brystsmerter eller magesmerter. Disse kommer i løpet av sekunder, og de kan stråle ut mellom skulderbladene og bak i ryggen.

Det er 60-80 nye tilfeller av denne komplikasjonen i Norge hvert år.

Kilde: Norsk Helseinformatikk.

Et seksukers treningsbasert rehabiliteringsprogram resulterte i bedre kondisjon og høyere livskvalitet hos pasienter som var operert for aortadisseksjon, sammenlignet med en gruppe pasienter som ikke fikk trening som behandling. 

Blodtrykk

Man har tidligere vært tilbakeholdne med trening for denne pasientgruppen på grunn av risiko for plutselig blodtrykkstigning. I den aktuelle studien fant forskerne normal blodtrykkstigning underveis i treningen av pasientene (n=29), sammenlignet med en annen gruppe hjerteopererte. Studien ble utført i regi Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Ytterligere forskning nødvendig

Forskerne bak studien mener at man bør vurdere å redusere antallet begrensninger hos denne pasientgruppen i opptreningsøyemed. De presiserer samtidig at det er behov for ytterligere forskning før man kan trekke sikre konklusjoner.

Kilde: Aarhus Universitetshospital