Nyheter

Nyheter

Rydder i svake masterprogrammer

Godt over halvparten av opp mot 900 mastertilbud landet rundt har under 20 studenter. -Det er for mange små studietilbud i Norge og antallet bør reduseres, mener statssekretær Bjørn Haugstad.

Nyheter

Interkommunalt spesialistsamarbeid

Med mål om å styrke kapasiteten innen spesialfysioterapi, og finne en fornuftig løsning på behandling av pasienter fra nærliggende kommuner, satses det på samarbeid i Aust-Agder.

Nyheter

Fleksibel normalitet

Vi har alle en formening om hva som er normalt, og hva som ikke er det. Men hva definerer normalt når vi snakker om kropp og sinn, og hvordan forholder vi oss til avvik?