Nyheter

Nyheter

Trening mot depresjon

Én time lett trening per uke har effekt mot depresjon, ifølge ny studie. For første gang har man også klart å kvantifisere denne effekten.

Nyheter

Teknologi gir bedre tjenester

En aldrende befolkning krever bedre utnyttelse av ressurser, mer samhandling og at vi jobber smartere, sa Inger-Lise Aamot under konferansen for fysioterapiledere i spesialisthelsetjenesten.

Nyheter

Kunnskapen om polio forsvinner

Polio går i glemmeboka. Symptomer på senskader hos poliopasienter kan forveksles med symptomer på andre sykdommer, som MS og fibromyalgi, skriver Sykepleien.

Nyheter

Prioriteringsrådet skal legges ned

Helseminister Bent Høie (H) legger ned Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten. Han mener at rådets rolle ikke er like sterk som før. Nå står kommunene for tur.