Nyheter

Nyheter

Ultralyd-diagnostikk av håndartrose

I sin avhandling Ultrasound of hand osteoarthritis har Alexander Mathiessen og medarbeidere studert nytten av ultralyd-undersøkelser av personer med håndartrose ved Diakonhjemmet sykehus

Nyheter

Lover en pakke som passer

Helse- og omsorgsminister forsikrer at eldrereformen Leve hele livet ikke skal oppleves som en stor firkantet pakke lite tilpasset lokale behov.