Nyheter

Nyheter

Mobilitetstrening ved hjerneslag

- Tidlig mobilisering er første del av rehabiliteringen etter hjerneslag, slo fysioterapeut Charlotta Hamre fast. Hun foredro om temaet under den nasjonale hjerneslagkonferansen.

Nyheter

Gravide er for stillesittende

Stillesittende gravide står i fare for å utvikle svangerskapsdiabetes og andre helseplager. Etnisk opprinnelse ser ut til å påvirke aktivitetsnivået, ifølge en ny studie.

Nyheter

Et stykke unna målsettingen

Norske myndigheter har som mål å være blant topp tre når det gjelder forventet levealder. I dag varierer plasseringen mellom 11. og 17. plass for begge kjønn sammenlagt.

Nyheter

Krever kompetanseheving

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) sier ja til direkte tilgang til fysioterapeut, under forutsetning av at den faglige kompetansen er på plass.