Nyheter

Nyheter

Kjønnsforskjeller i utvikling av artrose

En ny studie fra Nasjonal kompetanstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) viser at årsakene til hvorfor noen med alvorlig artrose trenger hoftekirurgi varierer, avhengig av om man er kvinne eller mann.