Nyheter

Nyheter

I forkant av endringen

Helsevesenet er, og vil være, i endring i tiden fremover. Det har Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) valgt å vektlegge på neste års fysioterapikongress. 

Nyheter

NFF krever kunnskapsbasert tilnærming

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har hatt ny definisjon av rehabilitering og habilitering på høring. NFF mener arbeidet er viktig, men understreker at HODs forslag ikke løser problemene i norske kommuner.