Nyheter

Nyheter

På kanten av faget

Fysioterapikongressen: Ivaretakelse av tilliten norske fysioterapeuter har bygget opp over lang tid sto sentralt da gråsonefysioterapi ble debattert.

Nyheter

God helse og gode liv

Fysioterapikongressen: – Arbeid er bra for helsa, men vet folk om det? Spørsmålet ble stilt av Håkon Lund i Helsedirektoratet. Han advarte fysioterapeuter mot å bli sittende på sin egen tue.

Nyheter

Teknologi i bevegelse

Fysioterapikongressen: Velferdsteknologien er på fremmarsj, og innenfor rehabiliteringsfeltet skjer utviklingen i raskt tempo. Sunnaas Sykehus HF ligger et hestehode foran på veien mot fremtidens fysioterapitjeneste.

Nyheter

Ny master i folkehelse

NTNU starter til høsten et nytt masterprogram i folkehelse. Målet er å utdanne fagpersoner som kan møte utfordringene samfunnet står overfor innen folkehelsearbeid.