Nyheter

Nyheter

Praksis på innsiden

Fysioterapistudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus har praksis i Halden fengsel. Hvordan opplever de innsatte å få besøk av studentene?

Nyheter

De fleste ønsker ikke å vite

De aller fleste mennesker vil helst ikke ha kunnskap om hva som kan skje i livene deres i framtiden. Det gjelder både positive og negative forhold, som kunnskap om mulige sykdommer du er disponert for.

Nyheter

Flere unge uføre

Helsedirektøren bekymrer seg for dagens unge uføre. Psykiske lidelser og tidlig død kan være konsekvensene.