Nyheter

Nyheter

Ønsker dialog og samspill

NFF-leder Fred Hatlebrekke ønsker god dialog med faggruppen, og vil arbeide for at de gode prinsippene i studie-retning mensendieck videreføres.

Nyheter

Deler erfaringer mellom sykehus

I mars kom NFF-leder Fred Hatlebrekke og en delegasjon fra Diakonhjemmet i Oslo til Haraldsplass for å høre mer om hvordan de har løst oppgaveglidning innen skulder.

Nyheter

Ønsker prioriteringsendring

Pasienter med muskel- og skjelettlidelser må prioriteres høyere i kommunene. Det understreker NFF i sitt innspill til Blankholmutvalget, som ser på prioritering i primærhelsetjenesten.

Nyheter

Trening viktigere enn vektnedgang

Forskerne bak en ny studie fra NTNU konkluderer med at det er viktigere å trene enn å gå ned i vekt for pasienter med koronar hjertesykdom, som angina pectoris og hjerteinfarkt.

Nyheter

Både godt og dårlig nytt for fysioterapeuter

Fysioterapeuter er den yrkesgruppen flest mener er best kvalifisert til å behandle muskel- og skjelettlidelser, ifølge Helsepolitisk Barometer 2018. Men langt færre har kjennskap til fysioterapeutenes arbeid med folkehelse og livsstilsendring.