Nyheter

Nyheter

Utviklingsforsinkelser hos barn fra 0-2 år

I avhandlingen “En longitudinell studie av spedbarns utvikling fra 0-2 år“ har Lisbeth Valla og hennes kollegaer undersøkt prevalens av utviklingsforsinkelser, typiske utviklingsveier og  sentrale prediktorer i et populasjonsbasert utvalg barn ved ni helsestasjoner i Norge. 

Nyheter

Informasjonsfilm om modic-forandringer

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved Oslo Universitetssykehus (FORMI) har laget en kort informasjonsfilm rettet mot klinikere og pasienter for å formidle dagens kunnskap på området.