Nyheter

Nyheter

Etterlyser en praksisrevolusjon

-Vi har store utfordringer med å skaffe nok praksisplasser. Innen mange av helsefagene er situasjonen så kritisk at det er stor sannsynlighet for at vi ikke lykkes, advarer prorektor Nina Waaler ved HiOA.

Nyheter

Vil styrke sykehusene og kommunene

Arbeiderpartiets (Ap) helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, mener den blåblå regjeringen har satset for lite på sykehusene. Det vil han, og Ap, gjøre noe med om de vinner valget.

Nyheter

Kongress for et fag i endring

I september åpner påmeldingen til Fysioterapikongressen 2018. Med over 60 planlagte poster på programmet, ligger det an til to innholdsrike dager på Lillestrøm 12.–14. februar.

Nyheter

Frykter fragmentering av tjenesten

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i den kommunale fysioterapitjenesten har vært på høring, og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) gir klart uttrykk for at man ønsker en annen innretning på forskriften.

Nyheter

Prøver ut primærhelseteam

Bedre helsetilbud til befolkningen i landets kommuner er målet når primærhelseteam prøves ut. Men fysioterapeuter inngår ikke i prøveordningen.