Nyheter

Nyheter

Trening mot depresjon

Én time lett trening per uke har effekt mot depresjon, ifølge ny studie. For første gang har man også klart å kvantifisere denne effekten.

Nyheter

Teknologi gir bedre tjenester

En aldrende befolkning krever bedre utnyttelse av ressurser, mer samhandling og at vi jobber smartere, sa Inger-Lise Aamot under konferansen for fysioterapiledere i spesialisthelsetjenesten.

Nyheter

Kunnskapen om polio forsvinner

Polio går i glemmeboka. Symptomer på senskader hos poliopasienter kan forveksles med symptomer på andre sykdommer, som MS og fibromyalgi, skriver Sykepleien.

Nyheter

Prioriteringsrådet skal legges ned

Helseminister Bent Høie (H) legger ned Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten. Han mener at rådets rolle ikke er like sterk som før. Nå står kommunene for tur.

Nyheter

Artrose: Dosert trening ga mindre smerter og bedre funksjon

En systematisk oversiktsartikkel viser at personer med hofteartrose fikk betydelig mindre smerte og noe bedre funksjon ved å følge de treningsprogrammene som var dosert i henhold til anerkjente anbefalinger for trening sammenlignet med de treningsprogrammene som ikke fulgte slike anbefalinger.

Nyheter

Gjennomførte studie uten godkjenning

Helsetilsynet slår fast at Norges Idrettshøgskole har brutt helseforskningsloven ved to anledninger. Høgskolen tar kritikken på største alvor, ifølge rektor Lars Tore Ronglan.