Nyheter

Nyheter

Kostbar ungdomsidrett

Bekymrede foreldre og andre mener kostnadsnivået i idretten vil føre til større sosial ulikhet i rekrutteringen til idretten framover. Stemmer det at det er blitt dyrere å drive med idrett? NIH skal studere tematikken i tiden fremover.  

Nyheter

Et enklere liv med protese

Gangfunksjon har stor innflytelse på livskvaliteten. Fysioterapeut Jette Schack, forsker på hvordan benamputerte kan få bedre balanse når de bruker protese.