Nyheter

Nyheter

Interkommunalt spesialistsamarbeid

Med mål om å styrke kapasiteten innen spesialfysioterapi, og finne en fornuftig løsning på behandling av pasienter fra nærliggende kommuner, satses det på samarbeid i Aust-Agder.

Nyheter

Fleksibel normalitet

Vi har alle en formening om hva som er normalt, og hva som ikke er det. Men hva definerer normalt når vi snakker om kropp og sinn, og hvordan forholder vi oss til avvik?

Nyheter

– Ryggen må brukes

Inge Ringheims doktorgrad handler om postural strategi, lumbal muskelaktivitet og variasjon relatert til forlenget, stående og sittende stilling hos personer med kroniske, lumbale ryggsmerter. 

Nyheter

Talte rehabiliteringens sak

- Det har gått 20 år siden forrige stortingsmelding om rehabilitering, og det har vært mange store helsereformer i løpet av disse årene. Men rehabilitering er og blir et forsømt område. 

Nyheter

Lyttet til fagfolkene

Omstillingsvinden har blåst i Helse Møre og Romsdal, men vinden har stilnet takket være iherdig innsats fra fysioterapeutene.

Nyheter

Hjelpemidler hjelper ikke

En dansk studie antyder at bruk av hjelpemidler og forflytningsteknikker i helse- og omsorgssektoren ikke har effekt på smerter og sykefravær blant personalet.