Nyheter

Nyheter

Rydder i svake masterprogrammer

Godt over halvparten av opp mot 900 mastertilbud landet rundt har under 20 studenter. -Det er for mange små studietilbud i Norge og antallet bør reduseres, mener statssekretær Bjørn Haugstad.