Nyheter

Nyheter

Kroppen blir glemt innen rus og psykiatri

Pasientenes fysiske helse får lite oppmerksomhet innen rus og psykiatri, ifølge en undersøkelse SINTEF har utført. Til tross for at psykisk syke som har vært innlagt dør opptil 20 år før andre.

Nyheter

Uttøyning uten effekt?

En nylig publisert oversiktsstudie konkluderer med at uttøyning ikke gir korttidseffekt på økte leddutslag - for noen pasientgrupper. Resultatene er mer usikre når det gjelder livskvalitet og smertereduksjon. 

Nyheter

Fastlåste følelser

Drap, grovt ran, og voldtekt – de innsatte i Ila fengsel og forvaringsanstalt sitter på lange dommer. Mange av dem har god nytte av fysioterapi, både fysisk og psykisk.