Nyheter

Nyheter

- Betenkelig at funksjon ikke er bedre ivaretatt

Bevaring av fysisk funksjon og selvhjulpenhet er svært viktig for alvorlig syke pasienter. Dette bør komme tydeligere fram i utredningen, skriver NFF i høringssvaret til NOU 2017:06, "På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og dødende".

Nyheter

Klok av Skadefri

Hvert år får mer enn 23.000 norske barn og unge en idrettsskade. Fysioterapeut og professor Grethe Myklebust ved NIH mener fysioterapeuter i større grad må bidra til å spre kunnskap om skadeforebygging.

Nyheter

Prioriteringer i praksis

Mens Blankholmutvalget utreder prioriteringer i primærhelsetjenesten, kjenner fysioterapeut og fagkoordinator Aud Irene Holtan i Rygge kommune på hvordan prioriteringene slår ut i praksis.