Nyheter

Nyheter

Folkehelseundersøkelse i tre fylker

Innbyggerne i Vestfold og Agder-fylkene skårer høyt på spørsmål om god helse, trivsel og sosial støtte. Men det er også kjønnsforskjeller og sosiale forskjeller i helse og levevaner, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Nyheter

Lytt til barna

Den 1. mars tiltrådte førsteamanuensis Sigrid Østensjø stillingen som professor i barnefysioterapi. Hun er den første i sitt slag i Norge.