Nyheter

Nyheter

CT- og MR-undersøkelser benyttes for ofte

– Det foreligger ingen prioriteringsveileder for røntgenundersøkelser som definerer indikasjon for slike undersøkelser, sier direktør for medisin og helsefaglig analyse i Helse Sør-Øst, Ole Tjomsland.