Leder

Leder

Alternativet

Er det greit at fysioterapeuter tilbyr alternativ behandling, bare de holder det helt adskilt fra sin fysioterapipraksis?

Leder

Gruppepress

Stadig flere pasienter trener i grupper under veiledning av fysioterapeut. Færre får individuell behandling. Nå er det også publisert en studie som viser samme tendens.

Leder

Et samstemt orkester

Da var det på’n igjen. En ny fagutgivelse er klar. Og norske fysioterapeuter er bedre skolert enn noen gang for kritisk å kunne lese vitenskapelige artikler.

Leder

Kampen om milliardene

«Gapet mellom rikspolitikernes fagre løfter og den manglende oppfølgingen lokalt, går rett inn i kjernen på årsaken til opprøret blant lærerne i Norge.»

Leder

Endelig en beslutning

I begynnelsen av juli, rett før Norge tok sommerferie, kom svaret. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker ikke å gi autorisasjon til flere grupper helsepersonell.
(Leder i Fysioterapeuten nr.7.)

Leder

Lønn som fortjent

Det gikk bra – eller gjorde det egentlig det? Streik ble det i alle fall ikke, noe mange fysioterapeuter sikkert er lettet over å slippe.

Leder

Hvor leser du Fysioterapeuten?

Du har helt sikkert hørt om det, og kanskje også sett konsekvensene av det i din egen postkasse. Papiravisene sliter på grunn av kraftig nedgang i annonseinntekter og abonnenter, og konkurransen fra mobil og nettbrett. Derfor tittelen; på hvilken plattform leser du Fysioterapeuten?

Leder

Å ta fra de syke og gi til de friske

Det finns knapt noen saker som får mer oppmerksomhet enn fortvilte pasienter med alvorlige sykdommer som ikke får den behandlingen de forventer og/eller trenger. Et direkte og brutalt utslag av medisinsk og økonomisk prioritering.

Leder

Ta vare på framtida

Hvorfor er det en selvfølge at skoler skal ha helsesøstre, men ikke fysioterapeuter? Spørsmålet kommer fra  Elizabeth Spidsøe – som er fysioterapeut for elever på to videregående skoler i Trondheim.

Leder

Look to Arendal

- Hverdagsrehabilitering er lurt, sier Janne Gundersen i Arendal kommune. Det er det stadig flere som er enige med henne i.