Aktuelt

Nyheter

Ønsker dialog og samspill

NFF-leder Fred Hatlebrekke ønsker god dialog med faggruppen, og vil arbeide for at de gode prinsippene i studie-retning mensendieck videreføres.

Leder

Vinn vinn

Oppgaveglidning. Et knusktørt byråkratisk ord – med store iboende muligheter.

Nyheter

Deler erfaringer mellom sykehus

I mars kom NFF-leder Fred Hatlebrekke og en delegasjon fra Diakonhjemmet i Oslo til Haraldsplass for å høre mer om hvordan de har løst oppgaveglidning innen skulder.

Nyheter

Ønsker prioriteringsendring

Pasienter med muskel- og skjelettlidelser må prioriteres høyere i kommunene. Det understreker NFF i sitt innspill til Blankholmutvalget, som ser på prioritering i primærhelsetjenesten.

Blogg

Psykisk helse i studiehverdagen

I starten av 2018 satt styret i FYSIO Norge psykisk helse på agendaen. I tillegg til å bidra til faglig kompetanse og fysisk helse vil styret nå ha et større fokus på hvordan fysioterapistudenter opplever sin egen livskvalitet og studiehverdag.

Les hele innlegget

Nyheter

Trening viktigere enn vektnedgang

Forskerne bak en ny studie fra NTNU konkluderer med at det er viktigere å trene enn å gå ned i vekt for pasienter med koronar hjertesykdom, som angina pectoris og hjerteinfarkt.