Aktuelt

Nyheter

Utviklingsforsinkelser hos barn fra 0-2 år

I avhandlingen “En longitudinell studie av spedbarns utvikling fra 0-2 år“ har Lisbeth Valla og hennes kollegaer undersøkt prevalens av utviklingsforsinkelser, typiske utviklingsveier og  sentrale prediktorer i et populasjonsbasert utvalg barn ved ni helsestasjoner i Norge. 

Nyheter

Informasjonsfilm om modic-forandringer

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved Oslo Universitetssykehus (FORMI) har laget en kort informasjonsfilm rettet mot klinikere og pasienter for å formidle dagens kunnskap på området.

Blogg

Å veilede en medstudent: gull eller tull?

Likemannsveiledning er når to eller flere studenter arbeider sammen og gir hverandre veiledning og tilbakemeldinger. I programplanene for fysioterapiutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) oppfordres studentene til nettopp dette - å samarbeide og veilede hverandre.

Les hele innlegget

Nyheter

Artroskopi anbefales ikke ved degenerative forandringer i knær

Et internasjonalt ekspertpanel har nylig produsert en Rapid Recommendation, basert på beste tilgjengelige kunnskap. Konklusjonen er klar; artroskopi anbefales ikke for pasienter med degenerative forandringer i knær. Konservativ behandling som fysioterapi er derfor et bedre behandlingsalternativ.