Aktuelt

Nyheter

Kongress for et fag i endring

I september åpner påmeldingen til Fysioterapikongressen 2018. Med over 60 planlagte poster på programmet, ligger det an til to innholdsrike dager på Lillestrøm 12.–14. februar.

Nyheter

Frykter fragmentering av tjenesten

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i den kommunale fysioterapitjenesten har vært på høring, og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) gir klart uttrykk for at man ønsker en annen innretning på forskriften.

Leder

Valgets kval

Slutten på sommerferien sammenfaller i år med starten på den virkelige valgkampen frem mot stortingsvalget 11. september. Mens de fleste av oss forsøker å få fart på hverdagen, hardner de politiske frontene til.

Nyheter

Prøver ut primærhelseteam

Bedre helsetilbud til befolkningen i landets kommuner er målet når primærhelseteam prøves ut. Men fysioterapeuter inngår ikke i prøveordningen.

Nyheter

Nakkestudie vekker oppsikt

Treningsterapi alene er like bra som kombinasjonen treningsterapi og manuell behandling, ifølge data fra en nylig publisert norsk studie.