Aktuelt

Nyheter

Ønsker dialog og samspill

NFF-leder Fred Hatlebrekke ønsker god dialog med faggruppen, og vil arbeide for at de gode prinsippene i studie-retning mensendieck videreføres.

Leder

Vinn vinn

Oppgaveglidning. Et knusktørt byråkratisk ord – med store iboende muligheter.

Nyheter

Deler erfaringer mellom sykehus

I mars kom NFF-leder Fred Hatlebrekke og en delegasjon fra Diakonhjemmet i Oslo til Haraldsplass for å høre mer om hvordan de har løst oppgaveglidning innen skulder.